Đen xin nhan Xe vespa

Đèn xin nhan chính hãng các loại xe: Vespa LX, Vespa Sprin, Vespa Primavera, Vespa GTS.

Đèn xin nhan chính hãng các loại xe Piaggio: Zip, Liberty, Medley.