Giá đèo sau của xe vespa

Là sản phẩm thiết yếu với nhiều người, đặc biệt với gia đình có em nhỏ, người già.

Thiết kế giá đèo sau

Có thể bật lên, bật xuống dễ dàng. Lắp lên xe nhìn khỏe khoắn và chắc chắn.