Diễn viên Minh Tiệp lựa chọn Topcom là nơi bảo hành bảo dưỡng cho “xế yêu”

“Cảm ơn Topcom đã và luôn nhiệt tình trong các dịch vụ cũng như dịch vụ bảo hành bảo dưỡng 16 chiếc Vespa của mình” – Diễn viên Minh Tiệp Piaggio Topcom gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến...