Kinh nghiệm sử dụng vespa mùa mưa

Kinh nghiệm sử dụng vespa mùa mưa? Mùa phố cũng như sông. Sau đây là nhưng cách sử dụng bảo dưỡng cho một chiếc xe tay ga vespa đúng cách. Rửa xe sau khi đi dưới trời mưa, để hạn...