Phanh ABS: Sống theo đẳng cấp Âu – Mỹ

Tại sao không tận hưởng đẳng cấp Âu Mỹ ngay trên đất Việt Nam chỉ với một khoản tiền nhỏ hơn bao giờ hết?