Piaggio Zip 100 – “Đỉnh hết cỡ, mở lối riêng”

ZIP 100 mới ra mắt gần đây được hãng Piaggio truyền tải tới khách hàng, đặc biệt là giới trẻ năng động, có khuynh hướng khẳng định bản thân và biết hưởng thụ cuộc sống một thông điệp đó là...