Vespa Primavera mới phiên bản 70 năm đầu tiên tại Việt Nam

Vespa Primavera phiên bản đặc biệt là kỷ niệm 70 năm từ ngày chiếc vespa đầu tiên được sản xuất năm 1946 , phiên bản được sản xuất giới hạn trên toàn thế giới, đây là chiếc đầu tiên và...